Selling Consult Actuando para ayudar a vender más y mejor
Home Qui són? La nostra manera de treballar Formació Consultoria Investigació comercial Contacte Documents


 
 
Analitzem en profunditat cada projecte que se’ns plantegi, valorant conjuntament amb el client les millors opcions adaptades a donar solucions a les necessitats detectades.

Davant les propostes de col·laboració o problemàtiques presentades, proposem al nostre client:
  L’anàlisi complet de la situació
(reconeixement sistemàtic)
 
i/o la
  posada en crisi
del projecte
 
L’avaluació prèvia del projecte és requeriment indispensable. D´aixó depen en gran mesura l’èxit del projecte.
  L’implantació de les acciones és sempre d’orientació
molt pràctica, acompanyant al client en tot el procés de
desenvolupament i orientades a resultats.
 
Una de les nostres característiques més impor-tants és el rigor, l’agilitat i la flexibilitat amb la que apliquem les nostres solucions per a cada projecte, aspectes determinants per que les nostres solucions siguin d’èxit.
 
Soluciones en ventas
 
Els nostres clients habituals es beneficien de l’experiència de Selling Consult, utilizantla com element de “Contrast i avaluació” dels seus propis projectes de Vendes i Marketing operatiu i d’entrenament.

Ens satisfà que el client compti amb nosaltres quan
  tenen propostes o
nous reptes de Vendes
i/o Marketing operatiu.
 
A partir de l’anàlisi conjunt de la situació, li proposem solucions operatives i senzilles, amb les millors accions directes i les eines pel seu desenvolupament i gestió.

L’acompanyament en els processos d’implantació, ens permeten proposar millores i modificacions sobre els models inicials, ajustant-los als objectius.
 


Acc1ó
Selling Consult és empresa col·laboradora d’ACC1Ó al Programa 360º Model de Negoci
Vía Augusta 134, 4º 1ª • 08006 Barcelona • T. (+34) 932 417 998 • F. (+34) 932 418 097
info@sellingconsult.comwww.sellingconsult.com

Español Català English